Skidanje Crne magije

Postoji matrica koja ima 32 +1 element. To je temeljna kombinacija univerzuma, prema drvu života. Ljudi se dele astrološki, prema znakovima zodijaka, koji izlaze iz 4 osnovna elementa, zemlja, voda, vatra, vazduh. Svaki čovek je različit, ima svoju natalnu, tj. astrološku kartu, iz koje se vidi delovanje astralnih i demonskih sila.

Crna magija skidanje

Crna magija deluje najjače u seoskim sredinama i manjim mestima, naročito ukoliko je kuća starija.
U manjim mestima i selima, sa gledanja kolektivne svesti, zid svesti i podsvesti je deblji, dok je ego tvrd i
moćan. U stanovima delovanje može biti slabije, suptilnije i prigušeno. U gradskim sredinama, radi prisutnosti
velikog broja energija, magija deluje drgačije. Ukoliko osoba, koja je žrtva magije, živi u gradu, ali je
emocionalno vezana uz rodno mesto, tada magija deluje moćno, ukoliko nije vezan, tada magija teško može
doputovati do žrtve, naročito ukoliko živi u drugoj državi.
Kada žrtva postane svesna da se nalazi pod delovanjem crne magije, nagonski, želi se rešiti zla, i vratiti u
normalni tok života. Elem, tu nastaju pravi problemi. Postoji nekoliko tipičnih situacija, koje su uslovljene
tipologijom ljudskih duša i elementom sreće, ali koje izlaze iz karme.

Neki ljudi, nalete na prvog lokalnog vrača, plate talisman, ili neku drugu zaštitu, izvrše molitve protiv magije,
pročiste prostor, bace sumnjive predmete preko mosta gdje teče reka, i dr. metode, i magija se povuče.
Naglašavam, magija deluje onoliko koliko vi verujete, obično ti ljudi moćno veruju u magiju, dok je njihova
vera data u njihovoj lokalnoj kulturi, i zaštita odmah može delovati. Ukoliko imaju blagoslov “duhova”, i
nalete na dobrog belog Maga, sve se može rešiti u nekoliko dana. To je redak slučaj, nego, ti ljudi su sigurno prošli
pre konačnog skidanja veliki pakao, i platili cenu “demonu”, i “bogu”.

Skidanje crne magije može postati novi pakao magije. 2+2=3; 2+2=4; 2+2=5

skidanje crne magije

Skidanje Crne magije forum

Postoji pravilo, da svako manje mesto ima svog lokalnog vrača, maga, hodzu ili sl. koji radi magiju, sa druge strane, vrača koji je
skida. Ukoliko su u pitanju lokalne magije, najbolje je pronaći osobu u blizini rodnog mesta. No, pronaći pravu
osobu nije jednostavno, to je deo borbe protiv magije, no,”rešenje je uvek gde ga najmanje očekujete, poput
neprijatelja”.

Sa druge strane, što je češći slučaj, mnogi ljudi, u navici materijalističkog uma, misle da mogu platiti zaštitu ili
“skidanje”, i da će magija nestati. Magija i astralni svetovi ne deluju u logici ljudskog uma, i upravo se desi
suprotno, oni se bore protiv magije, ali se u stvari, magija igra sa njima.

Tu oni u stvari, prizivaju dodatnu magiju na sebe, ali da to ne znaju! Crna Magija deluje putem misli, nesvesne
evokacije i vere. Postoje koraci delovanja i skidanja magije.
Prvo, magija deluje podsvesno, i ne može se skinuti, dok se ne osvesti. Postoje slučajevi gde crna magija deluje
preko ega, “od gore”. Ukoliko je takav slučaj u pitanju, ali osoba ne veruje u magiju, tada je takvu magiju
gotovo nemoguće skinuti, pošto se tada demon utelovi u umu. To može postati psihopatologija uma, astralno
gledano, asimilacija demona, što je i njihov konačni cilj.

Nakon što se magija osvesti, i spoji formula punog delovanja, dolazi do “vrha ledene gore”, tj. glavne borbe.
Tu osoba mora moćno verovati u magiju! Pravilo kaže, da se magija ne može skinuti dok se ne zaključi
formula (vrata, ključ). Mnogi mladi ljudi, nose prenesenu magiju ili kletvu, koja je poput “raka” podsvesti, ali
se formula ne može spojiti. Nekada uz “najbolju volju demona i čoveka”, magiju nije moguće isterati!
Nakon toga, osoba ne sme više verovati u magiju.

vradzbine u srbiji

Skidanje Crne magije besplatno

VAŽNO

Prilikom analize, kada se ustanovi da je osoba pod uticajem crne magije, žrtvi se nikada ne sme kazati,
ko joj je napravio magiju.

Mehanizam karme je taj koji brine za pravednost u kosmosu. Ukoliko bi žrtva
saznala, ili sumi ko joj je napravio magiju, te ukoliko ode kod te osobe, kaže joj to, zapreti i sl., tada bi bio
prekršen zakon, to je zabranjeno!, nikoga se direktno ne sme u razgovoru imenovati da je nekome napravio
magiju. Tada se zakon magije okreće protiv onoga koji je to rekao, bilo žrtva ili napadač. Tu je zakon ćutanja
najveća svetinja, dok se može uzvratiti jedino magijom, ali nikada direktno fizički ili optuživanjem.
Sa druge strane, znatiželja “ko mi je napravio” je sam vrag unutar čovjeka (podsvesna evokacija, magija na
magiju, što je čest slučaj). No, tu vrstu crne magije, uvek naprave osobe koje su bliske žrtvi, čak i vrlo bliske,
tako da to spoznanje može biti šokantno, no, narodna kaže, “ko će kome, ako ne svoj svome”.
U poslovnom svetu, upotreba magije je vrlo raširena, poput tele-patskih moči, evokacije viših bića,
telehiptnoze, pa do najsloženijih rituala opsedanja i izazivanja smrti.

Koraci skidanja magije su kontradiktorni, barem na prvi pogled, ali se skladaju sa višom i nižom logikom
razmišljanja, tj. astralnom i materijalnom. Na žalost, mnogi ljudi, se kasnije vrte u začaranom krugu, plaćaju
zaštite, osiromaše, ali u stvari, u njihovom umu, oni su zarobili demona, i nadaju mu da ode od njih, simbolički
rečeno, ali demon želi izaći, za razmisliti! To je najčešća zamka astralnog ogledala, koje nije jednostavno
razumjeti sa gledanja ljudske savjesti, pošto djeluje putem misli, identifikacija i emocija prirođenim toj osobi.
Naglašavam, najveća zamka magije je, kada žrtva optužuje crnu magiju da je kriva za njegove probleme, tada je
magija pobedila, i “demon” je preuzeo čoveka, zarobljen je u njegovom umu, i ne može izaći.
Magija se ne može pobediti klasičnim razmišljanjem!

Skidanje Crne magije rituali

U skidanju magije, po pravilu rada, vrač ili čarobnjak, koji skida magiju, mora proći slijedeće korake:

1. Zaštiti žrtvu na astralnom planu, tj. raportirati osobu prema svojim zaštitničkim duhovima
2. Preuzeti “demona”, tj. magiju, preko astralnog kanala na sebe, i svoje duhove zaštitnike. Ja, sa
zadovoljstvom volim ispitati svoju moć veru i snagu, u astralnom okršaju sa različitim silama univerzuma. Za
svakog aktivnog inicijanta, to je uvod u početak istinskog duhovnog treninga i prepoznavanja hiljade bića 
nevidljivog sveta. Spoznavanje zla je spoznavanje najdublje tamne strane unutar čoveka, istinski test karme i
viših sila. Svi oni inicijanti koji beže od negativnog, prokleli su svoju dušu na iluziju lažne svetlosti, “punu
ljubavi i dobrote”.

3. Raspetljati magijski čvor, tj. “paket”, to je posebno zanimljiv “kriptogramsko astralni” deo posla. 

4. Pročistiti negativnu astralnu energiju, zatvoriti astralna vrata, to je naporno i dosadno, ali nužno, to je najduži
deo posla.
5. Ex komunicirati osobu, pošto osoba koja je prošla tretman čišćenja, nema više potrebe za kontakt sa astralnim
svetovima.
6.Zaključiti rituale Između vrača i osobe koja se nalazi pod crnom magijom, mora teći astralna struja poverenja, to ne znači
prijateljstvo u ljudskom smislu, već duhovna otvorenost. Sa druge strane, mora postojati jedna vrsta bliskosti
duhovnih bića sa strane jednog i drugog, pošto se u krajnjoj liniji, magija uvek skida u višem svetu.
Ukoliko magija nije dostigla krug zatvaranja, tada je ugušena u podsvesti i teško ju je izvući na površinu i
poništiti. Borba za skidanje magije, je borba za budućnost i sretan život. Ta borba traži aktivnu ulogu svih
sudionika.

Svaka magija, da bi izašla, mora izači na površinu, to je zakon magije! Moć molitve i vere, bez obzira na
religijsku pripadnost, ima presudnu borbu protiv sila zla!